Popularne posty

środa, 4 lipca 2012

Bóg jest Ojcem (KKK 232 - 267)


Chrześcijanie są chrzczeni „w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”. Wiara wszystkich chrześcijan opiera się na Trójcy Świętej. Chrzest w imię, nie imiona, ponieważ jest tylko jeden Bóg, Ojciec wszechmogący, Jego jedyny Syn, i Duch Święty: Trójca Święta. „Bóg nie jest samotnością, lecz doskonałą wspólnotą” (Benedykt XVI). Tajemnica Trójcy Świętej jest centralną tajemnicą wiary i życia chrześcijańskiego. Jest tajemnicą Boga w sobie samym, a więc źródłem pozostałych tajemnic wiary oraz światłem, które je oświeca. „Gdzie miłość, tam jest Trójca: Miłujący, Umiłowany i Źródło Miłości” – św. Augustyn. O Trójcy Świętej wiemy jedynie dzięki Jezusowi Chrystusowi, na gruncie logiki nie można tego dowieść. Gdyby Bóg był sam i samotny, nigdy nie mógł by kochać. Oświeceni przez Jezusa odnajdujemy ślady Trójcy już w Starym Testamencie, czy wręcz przy całym stworzeniu.


Boga czcimy jako Ojca już z tego powodu, że jest Stwórcą i przyjmuje swoje stworzenia z wielką miłością. Jezus, Syn Boży, pouczył nas ponadto, że mamy Jego Ojca uważać za naszego Ojca i zwracać się „Ojcze nasz”. Pamięć o takim Ojcu ukazuje głębszą tożsamość każdego człowieka: skąd pochodzimy, kim jesteśmy i jak wielka jest nasza godność. Naturalnie pochodzimy od naszych rodziców i jesteśmy ich dziećmi; pochodzimy jednak również od Boga, który nas stworzył na swój obraz i powołał nas, abyśmy byli Jego dziećmi. Dlatego u zarania życia każdego człowieka nie stoi przypadek czy zrządzenie losu, lecz plan Bożej miłości. Objawił nam to Jezus Chrystus, prawdziwy Syn Boży i doskonały człowiek. Wiedział skąd pochodził i skąd wszyscy pochodzimy: z miłości jego Ojca i naszego Ojca.

Wiara katolicka polega na tym, abyśmy czcili jednego Boga w Trójcy Świętej, a Trójcę w jedności, nie mieszając Osób ani nie rozdzielając substancji: inna jest bowiem Osoba Ojca, inna Syna, inna Ducha Świętego; lecz jedno jest Bóstwo, równa chwała, współwieczny majestat Ojca i Syna i Ducha Świętego. Osoby Boskie, nierozdzielne w tym, kim są, są także nierozdzielne w tym, co czynią. W jednym działaniu Bożym każda Osoba Boska ukazuje jednak to, co jest Jej własne w Trójcy, przede wszystkim w Boskich posłaniach wcielenia Syna i daru Ducha Świętego.